Zebranie informacyjne dla Rodziców dzieci 3-letnich przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 24.06.19 (poniedziałek) o godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Dyrektor PrzedszkolaUchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę SwarzędzZasady rekrutacji 2019/2020


Harmonogram rekrutacji 2019/2020


Kryteria rekrutacji 2019/2020