Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę SwarzędzOdpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Wpłaty dokonujemy przelewem na konto przedszkola do 10 następnego miesiąca z dołu (za wrzesień płacimy w nieprzekraczalnym terminie do 10 października). Dane do konta bankowego:

Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty”
ul. Zamkowa 26 62-020 Swarzędz
BNP PARIBAS Bank Polski S.A
81 1600 1084 1849 8149 1000 0001
Nazwisko i imię dziecka – opłata za przedszkole za miesiąc ……………