Kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę SwarzędzOdpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Wpłaty dokonujemy przelewem na konto przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca. Dane do konta bankowego:
Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty”
ul. Zamkowa 26 62-020 Swarzędz
BNP PARIBAS Bank Polski S.A
81 1600 1084 1849 8149 1000 0001
Nazwisko i imię dziecka – opłata za przedszkole za miesiąc ……………