Drodzy Rodzice

Przekazuję informacje o zawieszeniu strajku od środy 24 kwietnia. Wszystkie dzieci będą objęte zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi. Nauczyciele pozostają solidarni z ideą i postulatami strajku, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców czasowo zawieszają protest. Oznacza to, że w przypadku niepomyślnych rokowań wrócą do zasadniczej formy protestu.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola
mgr Danuta MakowiakUchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę SwarzędzZasady rekrutacji 2019/2020


Harmonogram rekrutacji 2019/2020


Kryteria rekrutacji 2019/2020