Wycieczka kasztaniaków i wiewiórek do chaty kowala