W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

NAUKA ONLINE


UWAGA RODZICE !!!

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mogą pobrać ze strony internetowej „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie 1 – 15.02.2021.

Brak oddania deklaracji w terminie wiąże się z rezygnacją z pobytu dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.