W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Wpłaty dokonujemy przelewem na konto przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca. Dane do konta bankowego:
Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty”
ul. Zamkowa 26 62-020 Swarzędz
BNP PARIBAS Bank Polski S.A
81 1600 1084 1849 8149 1000 0001
Nazwisko i imię dziecka – opłata za przedszkole za miesiąc ……………