W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędą się 28 sierpnia godz.11:00 – 12:00 Dla dzieci 4-5 letnich 30 sierpnia godz.10:00- 11:00

Dzieci w tych godzinach pozostają pod opieką nauczycieli bez rodziców