W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

Dnia 31.08.2017r. w godzinach 9:00 – 11:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Rodzice pozostawiają dzieci pod opieką nauczycieli.