W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

UWAGA RODZICE !!! Dnia 27.08.2019r. tj wtorek w godzinach 10:00 do 11:30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o zabranie dzieciom obuwia na zmianę. Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela i pomocy wychowawczej bez obecności Rodziców.

Zebranie informacyjne dla Rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola odbędzie się 9 września tj poniedziałek o godz.17:00. Tam otrzymają Państwo wszelkie informacje dotyczące pracy przedszkola w nowym roku szkolnym.

Dyrektor Przedszkola