W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

NAUKA ONLINE


UWAGA RODZICE !!!
Od 16.06.2020r do przedszkola przyprowadzają dzieci tylko i wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie, natomiast odbierać dzieci mogą osoby upoważnione przez rodzica/ prawnego opiekuna.

Osoba odbierająca dziecko musi posiadać aktualne upoważnienie wydane przez rodzica/prawnego opiekuna na czas pandemii COVID-19. Ponadto osobę odbierającą dziecko obowiązuje maseczka i rękawiczki oraz dezynfekcja rąk

Od 01.07.20 przedszkole będzie czynne w godz. 6:30 - 16:30